עדכון מס רכישה – ינואר 2024

בתאריך ה- 16.1.2024 בוצע עדכון למס הרכישה. את המדרגות מעדכנים אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.

עבור דירת מגורים יחידה :

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.24 ועד ליום 15.1.25 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

  • על חלק השווי שעד 1,978,745 ₪ – לא משלמים מס.
  • על חלק השווי העולה על 1,978,745 ₪ ועד 2,347,040 ₪ – 3.5%.
  • על חלק השווי העולה על 2,347,040 ₪ ועד 6,055,070 ₪ – 5%.
  • על חלק השווי העולה על 6,055,070 ₪ ועד 20,183,565 ₪ – 8%.
  • על חלק השווי העולה על 20,183,565 ₪ – 10%

 

אם, לדוגמה, אתם עומדים לרכוש דירת מגורים יחידה בסך של 3 מיליון ₪, מס הרכישה על הדירה יחושב כלהלן:

על חלק השווי שעד 1,978,745 ₪ – לא תשלמו מס.

עבור חלק השווי העולה על 1,978,745 ₪ ועד 2,347,040 ₪ תשלמו מס בשיעור 3.5% = 12,890 ₪.

בגין חלק השווי העולה על 2,347,040 ₪ ועד 3,000,000₪ תשלמו מס בשיעור 5% = 32,648 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 45,538 ₪.

 

עבור "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.24 ועד ליום 15.1.25 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

  • על חלק השווי עד 6,055,070 ₪ – 8%.
  • על חלק השווי העולה על 6,055,070 ₪ – 10%.


לדוגמה, אם אתם עומדים לרכוש דירת מגורים, שאינה יחידה, בסך של 1,500,000 ₪:
בגין חלק השווי שעד 1,500,000 ₪ תשלמו מס בשיעור 8% = 120,000 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 120,000 ₪.

למידע נוסף על עדכון מס הרכישה, מוזמנים להיכנס לאתר רשות המיסים (https://www.gov.il/he/departments/news/sa160124-2)

כתבות נוספות באתר – לחצו כאן

מחשבון משכנתה – לחצו כאן

מה זה משכנתא

נטע אלמוג ליבוביץ'

יועצת לכלכלת המשפחה ולמשכנתאות

לתיאום פגישת ייעוץ